Badania diagnostyczne

EKG

Elektrokardiogram jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowanej z powierzchni ciała za pomocą elektrokardiografu.
Wykonanie standardowego badania EKG jest wskazane u osób:
- z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego,
- z podejrzeniem lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego
- bez objawów i czynników ryzyka
a) po 40 roku życia,
b) zakwalifikowanych do leczenia lekami wpływającymi niekorzystnie na serce ,
c) przed wykonaniem różnego typu prób wysiłkowych,
d) wykonujących pewne zawody.

Aparat EKG Aspel AsCard Topaz

3/6/12-kanałowy elektrokardiograf

Holter EKG

Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera (Holter EKG) jest to metoda zapisywania potencjałów elektrycznych serca w formie cyfrowej umożliwiająca długotrwałą rejestrację EKG w różnych sytuacjach aktywności życiowej pacjenta. Do wykonania badania są następujące wskazania:

 • ocena objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca- omdlenia, kołatania serca, zawroty głowy
 • podejrzenie zaburzeń rytmu serca u osoby ze stabilną chorobą wieńcową
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • ocena sprawności stymulatora serca lub kardiowertera- defibrylatora.

 

Sposób przygotowania do badania

Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pracę serca.
Przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego zostanie usunięte owłosienie z klatki piersiowej.

Leki
• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
• Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

Podczas badania
• Badany prowadzi w czasie rejestracji dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z podaniem godziny.
• Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.

Po badaniu
• Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Przeciwwskazania
• Brak

BTL Holter rejestrator 3/7-kanałowy, 1-7 dni

 • Rejestracja danych 3 lub 7-kanalowa
 • Kabel pacjenta z 5 odprowadzeniami
 • Czas nagrywania do 7 dni

Holter ciśnieniowy

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) polega na rejestracji ciśnienia tętniczego wielokrotnie w ciągu doby przy pomocy aparatu noszonego przez pacjenta. Najczęściej wykonuje się pomiary co 15-20 minut w ciągu dnia i co 30 minut w ciągu nocy. Podczas badania pacjent zapisuje objawy, zdarzenia oraz godziny ich wystąpienia. W porównaniu z pomiarami klinicznymi Holter ciśnieniowy dokładniej odzwierciedla rzeczywiste wartości ciśnienia w ciągu całej doby, ułatwia rozpoznanie nadciśnienie białego fartucha, epizody hipotensji, pozwala dokładniej ocenić skuteczność leczeni nadciśnienia tętniczego.

 

Sposób przygotowania do badania

 • Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.

Leki

 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Podczas badania

 • Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.

Po badaniu

 • Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Przeciwwskazania

 • Brak

BTL CardioPoint-ABPM

 • 24-, 27-, 48- lub 51-godzinny monitoring ciśnienia krwi
 • Zastosowany algorytm zapewnia prawidłowość przeprowadzenia badania nawet w trudnych warunkach
 • Krokowe wypuszczanie powietrza dla większego komfortu pacjenta
Joanna Pawlik - ZnanyLekarz.pl
© 2023 Impuls - Gabinet Kardiologiczny